Drama na cesti – Zanimljivi zadaci (brzina)

0
1287

Policijska kontrola

Policajac je zaustavio vozača automobila radi redovne kontrole, dozovljena brzina na dijelu autoputa iznosila je 120km/h, legtimisao je pri tom vozača i postavio mu par rutinskih pitanja:

 

 

POLICAJAC: Koliko dugo danas vozite?

VOZAČ: Da, ja sam jutros u 5 sati i 45 minuta krenuo iz Zagreba.

POLICAJAC: Sad je već 10 sati. Od Zagreba dovde ste prešli 510 km. To je vrlo naporna vožnja.

VOZAČ: Ne, uopšte nije, jer ja volim brzu vožnju. Nakon dva sata vožnje napravio sam

20 min pauze, osim toga, 20 min sam bio u zastoju, a ostali dio vožnje je protekao dobro.

POLICAJAC: (Je zastao i činilo se kao da razmišlja) kad je donio zaključak rekao je vozaču:

‘Mislim da će vas vožnja ovaj put skupo koštati’.

Zadatak: Obrazložiti riječi policajca!

 

Obrazloženje: Vrijeme za koje je vozač  stigao od Zagreba do mjesta gdje je zaustavljen iznosi:

10h – 5h i 45 min= 4h i 15min.  Što pretvoreno u  sate iznosi 4,25 h.

Od tog vremena 40 minuta je stajao (odmarao), što kad pretvoirmo u sate iznosi:

40 min = (40 : 60) h = 0,66 h.  Iz podataka se vidi da je vozač aktivno vozio:

4,25 h – 0 ,66 h = 3,6h;

Dužina puta koji je do tad prešao iznosi 510 km, srednja brzina kojom je vozač vozio može se izračunati iz odnosa:

Zaključak: Brzina kojom je dozvoljeno voziti na putu je 120km/h, pa je jasno da je vozač prekoračio dozvoljenu brzinu. Jasno je da policajac želi novčano kazniti vozača zbog nepoštovanja saobraćajnih propisa. Jedino što nije jasno kako je policajac tako brzo došao do zaključka da je vozač napravio prekršaj?

GSDH2256461

LEAVE A REPLY