Na jubilej 500. godina nakon smrti Leonarda da Viničija posjetili smo njegov muzej u Firenci

Leonardo je 1490. godine počeo da biljleži svoje misli i ideje o slikama, arhitekturi, mehanici i ljudskoj anatomiji. Ove skice su sadržale mnoge inovativne ideje, uključujući planove za leteću mašinu, bicikl, i kao i crtež ljudskog skeleta, padobran, tenk, prenosni mostovi i drugi. U muzeju u Firenci njegove skice su patentirane od strane osoblja WMA World wide Museum Activities i napravljeni modeli za iste uglavnom od drveta i platna.

 

Letenjem čovjeka je bio problem na kojem je Leonardo da Vinči radio intenzivno punih 25 godina. Kao i kod drugih studija, kretao je od razumnih pretpostavki: “Iako je čovjek sa svojim duhovnim sposobnostima otkrio velik broj pronalazaka.” Na žalost nije mu uspjelo otkriti tajnu pogonske snage pri letu, tako da se čini da su njegova posmatranja i njegov raznolika nastojanja u proučavanju ptičijeg leta ostala bez rezultata. Glavnina njegovih nacrta se bavi izumima o letu sa pomičnim krilima, u kojima čovjek, koji leži na jednoj dasci okrenut licem prema dolje, treba pomicati krila. Ponekad ga je njegova revnost vodila do čudnovatih ekstrema – naprava sa nekoliko daščica postavljenih u obliku ptičjih krila, sa trupom forme ljuske spada vjerovatno u fantastičan izum. Medutim, padobran piramidalnog oblika se potvrdio u praksi, vjerovatno je Leonardo bio prvi pronalazač koji je otkrio jedan takav pronalazak. Izum propelera oblika vijka budi još i danas u inženjerima zračnog prevoza velik interes. Leonardo izgleda nije davao tome velik značaj, čak se i pretpostavlja da je tu konstrukciju preuzeo od zvrka, igračke koja je tada već bila poznata.

 

LEAVE A REPLY