ATOM I POLITIČKE PARTIJE _ POREĐENJE

0
2201

 

Političke partije u BiH i na Balkanu se mogu hemijski objasniti.

Političke partije su gradivni elementi političke scene. Atomi su gradivne čestice materije. Sve partije teže da budu stabilne i da popune svoje članstvo, kao što svaki atom teži da popuni zadnju ljusku  i postane stabilan.

Partije i atomi  se sastoje od istih gradivnih čestica. Partije od svog članstva i užeg rukovodstva (programi su odavno postali nebitni), a atomi od tri vrste elementarnih čestica.

Uže rukovodstvo partija se čvrsto drži za “partijske interese”, elementarne čestice u jezgru atoma čvrsto vežu nuklearne sile. Svaki atom se od drugog razlikuje samo po broju čestica. Pa je tesko zamisliti da je građa atoma kiseonika i zlata ista, samo imaju različit broj elementarnih čestica. Tako je ljudima teško zamisliti sa su sve partije iste i da njihovo ponašanje zavisi isključivo od broja članova. “Dok te mame medom te hrane, a kad te premame i hljeb ti zabrane”.

Elemenatrne čestice elektrone, bih uporedila sa članstvom. Elektroni mogu prelaziti sa jednog atoma na drugi zbog afiniteta, članstvo partija može prelaziti iz jedne u drugu zbog ličnih interesa. Ovo je primjer da se može porediti živa i neživa materija. Funkcionišu na sličan način. Neživa nema dušu, a živa je postala bezdušna, pa vi glasajte!