ELEKTRIČNA STRUJA | Aziza Physics Online
10.8 C
Sarajevo
Utorak, Septembar 29, 2020
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });     Postoje dva Kirhofova pravila  koja se mogu koristiti za analizu bilo kog strujnog kola, jednostavnog ili složenog. Ta se pravila primjenjuju...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });     Električni optor je fizička veličina koja predstavlja mjeru optora usmjerenom kretanju naelektrisanih čestica. Obilježava sa R. Kada provodnik priključimo na izvor struje, elektroni...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });   Električni otpornici   Električna struja koja teče kroz provodnik. Veličine koje mjerimo u strujnom kolu su: napon (V), jačina struje (I) i otpor...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });   Jednostavno strujno kolo   Električno kolo, u opštem slučaju, predstavlja skup izvora i potrošača koji su pomoću provodnika povezani u zatvoreno strujno kolo u...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });   Električna struja Ranije smo govorili o statičkom elektricitetu, koji se javlja prelaskom elektrona sa jednog atoma na drugi. Izveli smo izvjesne zaključke...