Međunarodni sistem mjernih jedinica (SI)

0
2717

Ako svakoj veličini izaberemo po jednu mjernu jedinicu dobićemo sistem mjernih
jedinica.
Danas imamo jedinstven Međunarodni sistem gdje je za svaku veličinu tačno definisana
određena mjerna jedinica. Ovaj sistem zove se sistem international ili skraćeno SI.

Međunarodni sistem mjera tačno je propisao kako treba označavati fizičke veličine
i njihove mjerne jedinice. Na taj način se postiže jedinstvo sporazumijevanja u domenu
prirodnih nauka, tehnici, industriji. U SI imamo sedam osnovnih veličina i još mnogo
izvedenih.
Svaka veličina ima svoju oznaku, isto tako i mjerna jedinica svake veličine ima svoju
skraćenu oznaku.

Osnovne fizičke veličine

Od sedam navedenih osnovnih veličina, mi ćemo na samom početku obraditi prve četiri.
Za mjerenje navedenih veličina su potrebni mjerni instrumenti pomoću kojih se
određuje vrijednost ovih veličina. Masa je jedina veličina od gore navedenih koja se
ne može mjeriti nego se ona poredi. Izvedene veličine se dobijaju računanjem iz osnovnih veličina.