-2.1 C
Sarajevo
Četvrtak, 30 Novembra, 2023
fizika proučava zakone kruženja elektrona oko jezgra, a nuklearna fizika proučava atomsko jezgro i zakone koji u njemu vladaju. Supstanca se sastoji od veoma malih čestica molekula i atoma. Atom je najmanja čestica nekog elementa koja ima osobine...
Albert Einstein je nesumnjivo veliki fizičar, jedan od najznačajnijih u 20. vijeku. No, aura skoro nepremašenog mudraca koju je oko njega gradila štampa ipopularna, promovirani kroz masovne medije (često na iritaciju drugih naučnika poput Enrica Fermija ili Davida Hilberta)...