11 C
Sarajevo
Subota, 8 Maja, 2021
Da bi upoznali toplotne pojave, potrebno je obratit pažnju na untrašnju strukturu supstance. Supstanca se sastoji od molekula koji se kreću. Kod gasova i tečnosti molekuli se kreću haotično. Ovo kretanje se zove Braunovo kretanje. Usljed haotičnog kretanja dolazi...