Grafičko predstavljanje brzine i pređenog puta kod ravnomjernog kretanja

0
1080

 

Na slici je prikazana osa pređenog puta, iznad  je prikazana vrijednost vremena u sekundama.

 

 

Tokom kretanja automobila mjerimo dužinu puta  i vrijeme kretanja.

 

 

Kad na horizontalnu osu koordinatnog sistema nanesemo vrijeme izraženo u sekundama, a na vertikalnu osu nanesemopređeni  put u metrima dobićemo grafik zavisnosti puta od vremena, (es-te) s – t dijagram. Za posebne vrijednosti vremena dobićemo posebne vrijednosti puta. I jedne i druge unosimo u tabelu (primjer tabele ispod grafika). Tačke iz tabele prenesemo na grafik i spojimo ih linijom.

Za svaku vrijednost vremena konstruišemo odgovarajuću tačku na grafiku. Kada ih spojimo dobijamo neprekidnu liniju koja predstavlja grafik puta ravnomjernog kretanja. Ugao koji zaklapa grafik sa pozitivnim dijelom horizontalne ose je veći ako se tijelo kreće većom brzinom. Brzinu izračunavamo zadatom relacijom za brzinu  v=s/t.

 

Na slici je plavom bojom dat prikaz grafik brzine u zavisnosti od vremena, v – t dijagram. Rekli smo da je u bilo kom trenutku kretanja kod ravnomjernog kretanja brzina ista, konstantna. Brzina u prvoj sekundi je 66,66 m/s, u drugoj 66,66 m/s, trećoj i četvrtoj 66,66 m/s. Kada ove tačke nanesemo na grafik i spojimo ih, dobićemo pravu koja je paralelna osi vremena. Što znači da je brzina kod ravnomjernog kretanja ista u svakom trenutku.

Najmanja bijela strelica na slici označava početni – inicijalni položaj, a najduža krajnji -finalni položaj tijela. koje za iste vremenske intervale prelazi iste

 dužine puta. Na drugom grafiku se tijelo vraća u početni položaj, grafik puta je opadajuća funkcija.

 

 

 

 

Na slici je prikazan grafik brzine za isto kretanje za vrijeme t, 2t, 3t, brzina se ne mijenja, grafik brzine je paralelan sa osom vremena.

 

Drama na cesti – Zanimljivi zadaci (brzina)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", ...

Koliko elektrona prođe kroz rudarsku sijalicu? (Zanimljivi zadaci elektrodinamika)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", ...

Ko je bio Nikola Tesla?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", ...

Olujni oblak-Zanimljivi zadaci (elektrostatika)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", ...

ŠTO MANJE ZNANJA, VIŠE NOVCA I BOLJI DRUŠTVENI POLOŽAJ!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", ...