Treći Njutnov zakon – zakon akcije i reakcije

0
8705

Treći Njutnov zakon često se naziva i zakon akcije i reakcije. Sile kojima dva tijela uzajamno djeluju imaju jednake jačine, iste pravce i suprotne smjerove.
Poznato je da sila uvijek potiče od nekog tijela i djeluje na drugo tijelo. Dakle od jednog tijela potiče akcija, a drugog reakcija. Za ovu tvrdnju je moguuće navesti mnogo primjera.

 

Primjeri:

Dječak dok trči djeluje na zemlju silom akcije, zemlja djeluje na dječaka silom suprotnog smjera (silom reakcije). Ako trči po šljunku kamenje pršti u suprotnom smjeru.

 

 

Zrak u napuhanom balonu je sabijen. Kada balon pustimo, sabijeni vazduh izlazi u jednom smjeru, a sila koja djeluje pokreće balon u suprotnom smjeru.

 

Mlaz vode koji izlazi iz prskalice za travu, djeluje na prskalicu, koja se počne kretati u suprotnom smjeru.

 

Kad se pokrenu kolica, kolica djeluju silom akcije, nasuprot njoj djeluje sila reakcije, cigle počnu ispadati u suprotnom smjeru.

 

 

Kad top ispale projektil, top se trzne unazad.

 

 

Kada smo govorili o vrstama sila, naveli smo primjer istezanja opruge. Kad na  oprugu djelujemo silom u primjeru na tegom, nakon što se pomjeri vertikalno naniže opruga će djelovati elastičnom silom ( reakcije)  i težiti da vrati oprugu u prvobitni položaj.

 

 

Primjer sa iskricavanjem iz čamca, kad čovjek iskoči iz čamca na tlo, čamac se pokrene nazad, tj. djeluje silom reakcije.

U svim primjerima sile uzajamnog djelovanja imaju istu jačinu i pravac, a suprotan smjer.

Međudjelovanje tijela opisuje parom sila, koje kako smo rekli nazivmo sila akcije i sila reakcije. Sila kojom prvo tijelo deluje na drugo naziva se sila akcije, a sila kojom drugo tijelo deluje na prvo naziva se sila reakcije. Ove dvije sile uvek idu u paru.

Kada jedno tijelo djeluje na drugo nekom silom, onda i drugo tijelo djeluje na
prvo tijelo, silom iste jačine i pravca, a suprotnog smjera.

Silu akcije obelježimo sa Fa, a silu reakcije sa Fr. Za međudjelovanja uopšteno važi:

Ako prvo tijelo djeluje na drugo tijelo silom Fa, onda drugo tijelo na prvo djeljue silom Fr, koja ima istu jačinu, a suprotan smjer.

 odnosno intenzitet sila je isti     

Ovo je Treći Njutnov zakon ili Zakon akcije i reakcije.

Reaktivno djelovanje

Na principu trećeg Njutnovog zakona rade i raketni motori. Raketni motori se kreću naprijed izbacujući snažni mlaz gasova, stvorenih sagorijevanjem goriva, kerozina. Gasoviti produkti sagorijevanja u raketnom motoru izlijeću veoma velikom brzinom, iz otvora na donjem kraju rakete. Obzirom da se gasovi kreću nazad smjer kretanja rakete je naprijed. Raketa se kreće pod pritiskom gasova koji nastaju hemijskim procesom u samom motoru bez upotrebe vazduha tako da se raketa može kretati i u sredinama gdje je vakuum. Pogonska sila reaktivnog motora toliko je puta veća koliko je puta veća masa gasova koji izađu u jedinici vremena i koliko je puta veća brzina isticanja gasova.

 

Primjer: Kada čovjek sa slike ispali puščano zrno, puška će se usljed djelovanja sile reakcije trznuti nazad. Na osnovu Njutnovog zakona možemo napisati sljedeće:

Izračunati brzinu trzaja puške, za pušku sa slike
ispod, koristeći podatke sa slike.

 

[contact-form-7 id=”69″]