Kako pretvaramo mjerne jedinice?

0
1844

Primjer: jedan kilometar je hiljadu (1000) puta veći od jednog metra, dok je jedan kilogram hiljadu (1000) puta veći od grama.

Metar je 10 puta veći od decimetra, 100 puta od centimetra, a 1000 puta veći od milimetra.

Kad pretvaramo metre u milimetre množimo sa 1000.

Možemo zaključiti da veće jedinice pretvaramo u manje tako što ih množimo sa brojnom vrijednošću koja pokazuje koliko puta veća jedinica sadrži datu manju mjernu jedinicu.
Kad pretvaramo centimetre u metre, dijelimo ih sa 100, zato što je centimetar stoti dio metra.