Međudjelovanje tijela – sila

0
2572

Tijela djeluju jedna na druge. Način djelovanja je različit.

Primjeri: Zamlja djeluje na Mjesec, tako da Mjesec kruži oko nje. Ali i Mjesec djeluje na Zamlju, usljed čega se javlja plima i osjeka. Krećući se usljed djelovanja neke sile loptica udari u skup loptica. Sve loptice će se usljed tog djelovanja početi kretati u različitim pravcima.

Sva tijela u prirodi uzajamno djeluju. Ako jedno tijelo djeluje na drugo i drugo djeluje na prvo. Ovakvo djelovanje naziva se međudjelovanje.
Sva dešavanja u prirodi posljedica su međudjelovanja tijela jednih na druge. Mjera međusobnog djelovanja tijela naziva se sila. Ništa se u prirodi ne dešava bez uzroka. Kada tijelo promijeni svoj položaj ili oblik možemo reći da je tada na njega djelovala
neka sila. Kad na tijelo djeluje sila i tijelo počne da se kreće usljed tog djelovanja, vrsta i oblik nastalog kretanja tijela zavise od jačine, pravca i trajanja sile koja ga je uzrokovala.
Na osnovu navedenih primjera možemo zaključiti sljedeće:

Promjena položaja tijela ili promjena oblika tijela posljedica su djelovanja sa drugim tijelima. Sila dakle može: pokrenuti tijelo, promijeniti mu brzinu, zaustaviti ga, promijeniti mu smjer kretanja. Na kraju može promijeniti i oblik samog tijela (deformisati ga).