Mjerenje dužine

0
3660

Mjerenje dužine je upoređivanje dužine sa dužinom koja je određena za jedinicu. Dužina je osnovna fizička veličina koja se u praksi veoma često mjeri. Mjerenje dimenzija tijela u prostoru (dužine, širine i visine) svodi se na mjerenje dužine. Mjerite dužinu puta, kada crtate lenjirom mjerite dužine linija koje povlačite, mjerite svoju visinu, obim vašeg struka. Može se mjeriti i visina zgrade, kuće, dubina rijeke i mora, veličina sportskog igrališta i sl.
U SI (me|unarodni sistem) jedinica za dužinu je metar.
Metar je tačno definisan međunarodnim dogovorom 1980. Metar je definisan preko brzine svjetlosti. Metar je dužina koju svjetlost pređe u vakuumu za vrijeme 299729458-og dijela sekunde.

Za svaku mjernu jedinicu postoji međunarodno usvojen etalon mjera. Etalon za metar je legura od platine i iridijuma, koja se čuva u Birou mjera u Sevru kod Pariza. Metar je jednak rastojanju koje je ubilježeno između dvije crte ovih plemenitih materijala.
Svaka mjerna jedinica ima veće i manje jedinice mjere. Osim osnovne jedinice za dužinu metra postoje veće i manje jedinice.

Veće mjerne jedinice od metra su:
dekametar (da) 1 da = 10 m
hektometar (ha) 1 hm = 102 m
kilometar (km) 1 km = 103 m
Manje mjerne jedinice od metra su:
decimetar (dm) 1dm = 10-1 m
centimetar (cm) 1cm = 10-2 m
milimetar (mm) 1mm = 10-3 m

Instrumenti za mjerenje dužine
Za mjerenje dužine koristi se metarska  šipka, koja je pogodna za mjerenje kao i metarska traka i lenjir. Kada mjerimo dužinu moramo pažljivo pročitati rezultat mjerenja.