NA ŽURKI POZNATIH FIZIČARA

0
2774

 

 

Jednog dana, svi poznati fizičari na svijetu odlučili su da se okupe i naprave žurku. Srećom, domar je bio jedan od studenata fizike, te je mogao posmatrati neke od gostiju, pa je zapazio da:

 

 

 • Su svi gravitirali prema Njutnu (Newton), ali se on samo nastavio kretati konstantnom brzinom i nije pokazivao nikakvu reakciju.
 • Ajnštajn (Einestein) je mislio da je vrijeme relativno dobro.
 • Kulon (Coulomb) je pravio naboj za sve.
 • Kauči (Cauchy), obzirom da je bio jedini matematičar na skupu, može se reći da se dobro integrisao sa svima.
 • Tomson (Thompson) je uživao u efektu koji je na njega ostavio puding od šljiva.
 • Paskal (Pascal) je bio isuviše pod pritiskom da bi mogao uživati.
 • Om (Ohm) je proveo većinu vremenu odupirući se Amperovim mišljenjima o tekućim zbivanjima.
 • Hamilton je otišao do švedskog stola jednom i samo jednom.
 • Volt je mislio da skup ima mnogo potencijala.
 • Hilbert je imao dosta prostora tokom cijele večeri.
 • Hajzenberg (Heisenberg) je i mogao i nije morao biti prisutan, prisutan ali isključen u svojim mislima.
 • Brat i sestra Kjuri (Cury) su bili tu i sjajili cijelu noć.
 • Van der Vols (Waals) je uložio napor na miješanje.
 • Vien (Wien) je zračio šarolikim karakterom.
 • Milikan je ispustio svoj talijanski umak i to kap po kap.
 • De Broj (Broglie) je uglavnom stajao u uglu i mahao.
 • Stefan i Bolcman (Boltzman) su se upleli u nekoliko debata.
 • Teslin magnetni karakter  je privlačio svakoga.
 • Kompton (Compton) je bio u malom rasulu, za njega na zabavi nije bilo nekog efekta.
 • Bor (Bohr) je previše jeo i dobio atomske bolove.
 • Za Vata (Watt) se ispostavilo da je energičan govornik.
 • Herc (Hertz) je obilazio oko stola nekoliko puta u minuti.
 • Farad (Faraday) je mnogo jeo, jer je imao najveći kapacitet za želudca.
 • Oppenheimer je ovim skupom bombardovan.