Elektricitet | Aziza Physics Online
17.9 C
Sarajevo
Srijeda, Juni 26, 2019
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });       Za neko tijelo kažemo  je naelektrisano kada nema iste količine  pozitivnog i negativnog naboja  ili kada ima iste količine pozitivnog i negativnog...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });   Kako izračunati udaljenost od udara groma? Vjerujemo da su se mnogi ljudi barem jednom u životu zapitali na kojoj udaljenosti od njih...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });   Električna struja Ranije smo govorili o statičkom elektricitetu, koji se javlja prelaskom elektrona sa jednog atoma na drugi. Izveli smo izvjesne zaključke...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });     Postoje dva Kirhofova pravila  koja se mogu koristiti za analizu bilo kog strujnog kola, jednostavnog ili složenog. Ta se pravila primjenjuju...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });     Električni kapacitet provodnika   Riječ kapacitet sigurno ste čuli. Na primjer  kapacitet stadiona ili kapacitet pluća. Kapacitet stadiona označava koliko stadion može primiti...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });  
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });   Prilikom naelektrisavanja tijela ne stvara se novi elektricitet, nego se samo vrši njegova preraspodjela. Dodir je, osim trenja kao (slika lijevo), još...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });   Legenda kaže da je pastir, koji je živio u blizini mjesta Magnezija, penjući se na brdo koristio je svoj štap sa...

Omov zakon

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });   Električni otpornici   Električna struja koja teče kroz provodnik. Veličine koje mjerimo u strujnom kolu su: napon (V), jačina struje (I) i otpor...