Elektricitet | Aziza Physics Online
10.9 C
Sarajevo
Ponedjeljak, April 22, 2019
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });  
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });   Jednostavno strujno kolo   Električno kolo, u opštem slučaju, predstavlja skup izvora i potrošača koji su pomoću provodnika povezani u zatvoreno strujno kolo u...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });       Za neko tijelo kažemo  je naelektrisano kada nema iste količine  pozitivnog i negativnog naboja  ili kada ima iste količine pozitivnog i negativnog...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });     Električni optor je fizička veličina koja predstavlja mjeru optora usmjerenom kretanju naelektrisanih čestica. Obilježava sa R. Kada provodnik priključimo na izvor struje, elektroni...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });   Kako izračunati udaljenost od udara groma? Vjerujemo da su se mnogi ljudi barem jednom u životu zapitali na kojoj udaljenosti od njih...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });   Prilikom naelektrisavanja tijela ne stvara se novi elektricitet, nego se samo vrši njegova preraspodjela. Dodir je, osim trenja kao (slika lijevo), još...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });   Električna struja Ranije smo govorili o statičkom elektricitetu, koji se javlja prelaskom elektrona sa jednog atoma na drugi. Izveli smo izvjesne zaključke...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });   Legenda kaže da je pastir, koji je živio u blizini mjesta Magnezija, penjući se na brdo koristio je svoj štap sa...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });       Elektrostatička potencijalna energija   Naelektrisano tijelo u električnom polju posjeduje izvjesnu elektrostatičku potencijaln energiju. Ranije smo učili da tijela imaju potencijalnu energiju zbog svog...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });