Gustina supstance (zapreminska masa)

0
5791

Gustina (zapreminska masa) je svojstvo svake supstance (tvari). Kada tijela napravljena od različitog materijala imaju različitu gustinu, tada će mase tih tijela, ako su iste zapremine, biti različite kao u prethodnom primjeru.

Dijamant i trešnja su od različitog materijala. Gustina supstance od koje su ova dva tijela je različita.

 

Primjer: Dijamant i trešnja su od različitog
materijala, zbog toga imaju različitu gustinu.

 

 

Četiri kocke od drveta, stakla, bakra i željeza (slika ispod) imaju istu zapreminu, ali su im mase različite. To je zato što su gustine materijala od kojih su sačinjene različite. Raličita tijela imaju različite gustine. Neke vrijednosti gustina date su tabelom.

Neke vrijednosti gustina su date u tabeli ispod:

Masa i zapremina određuju fizičku veličinu gustinu. Ako su nam kod nekog tijela poznate ove dvije fizičke veličine, onda možemo odrediti od kog materijala je tijelo
napravljeno. Gustina je izvedena fizička veličina, označava se sa grčkim slovom ρ (ro).

 

Gustina tijela (supstance) je jednaka količniku mase i zapremine tijela. Ako nam je poznata masa tijela i ako se zna od koje je supstance napravljeno, možemo odrediti zapreminu tog tijela. Ako nam je poznata gustina tvari i zapremina tijela, možemo odrediti masu. Kada se masa izražava u kilogramima, a zapremina u m3, jedinica za gustinu uzima se da je kg/m3.