Blog | Aziza Physics Online
18 C
Sarajevo
Utorak, August 20, 2019
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });   Prenešena priča: Dok sam razmišljala o pticama, Šon je prišao čovjeku. Prepoznala sam ga jer je sjedio ispred mene u avionu, sjetila...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });   1. Kakav je utjecaj Zemljinog magnetnog polja na život?   Zemlja svojim silama (gravitacionom i magnetnom) utiče na razvoj biljnog i životinjskog svijeta...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });       Hajzenberg  i Šredinger vozili su se jednog dana  zajedno u automobilu. Hajzenberg je bio za volanom, i spazio je de...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });   NAPOMENA: Priča je egzaktna, za sve one koje interesuje postoji li santa Claus–u daljem tekstu Djeda Mraz. Tako da nema više...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });       Jednog dana, svi poznati fizičari na svijetu odlučili su da se okupe i naprave žurku. Srećom, domar je bio jedan od...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });   Prva mašina teža od vazduha vinula se u visinu 17. decembra 1903. godine na poljani Kiti Houk u Severnoj Karolini, na...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });     Tok problemske nastave ouhvata:   Stvaranje problemske situacije Formulisanje problema Dekompozicija problema na podprobleme Rješavanje podproblema i problema Provjera rješenja i izvođenje...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });   Pretvoriti: 1. Rješenje:   2.  Paket ima masu 100kg. Bez obzira na to, moguće je da njegova gdustina nije veća od gustine vazduha...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });     Političke partije u BiH i na Balkanu se mogu hemijski objasniti. Političke partije su gradivni elementi političke scene. Atomi su gradivne čestice...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({ google_ad_client: "ca-pub-2377029163169858", enable_page_level_ads: true });   Rusi su lansirali prvi vještački satelit Sputnjik 1957 godine sa kosmodroma u Kazahstanu koji je pokazao tehnološku superiornost komunizma u odnosu...