Metode fizike

0
2706

Prirodu je čovjek pručavao od davnina. Do nekih važnih otkrića u fizici došlo se
teoretskim putem. S druge strane, neka otkrića su proizišla iz eksperimenta. Do nekih
otkrića se došlo slučajno, običnim posmatranjem. Ona su kasnije morala biti teoretski
objašnjena. Ovo nam govori da su teorija i eksperiment nu`no povezani i da jedno bez drugog ne mogu.
Osnovne metode fizikalnog izučavanja su:
– posmatranje – čulima se neposredno posmatra pojava i donosi zaključak;
– eksperiment – pojava se proučava u posebno pripremljenim uslovima;
– teorijsko objašnjenje – na osnovu dobijenih rezultata iz prethodne dvije metode
izvodi se teorijsko objašnjenje.
Zakone koji se odnose na fizičke pojave nazivamo fizičkim zakonima.
Zakoni fizike pomažu da se objasne prirodne pojave i procesi koje izučava fizika.