Šta čini prirodu?

0
2168

Prirodu, dakle, čine raznovrsna tijela, koja mi zovemo fizička tijela. Sva tijela koja nas okružuju sastoje se od supstance. Postoje fizička tijela koja su načinjena od jedne, a neka od više vrsta supstanci. Recimo, gvozdena kugla je sačinjena od jedne, dok je naša planeta Zemlja, sačinjena od različitog broja supstanci koje je veoma teško nabrojati.
Fizička tijela imaju odre|eni oblik i zapreminu. Supstanca se odlikuje određenim svojstvima karakterističnim samo za nju: gustinom, bojom, čvrstoćom. Jedan od zadataka fizike je da izučava svojstva različitih supstanci.

Supstanca je jedan oblik materije. Ali nije i jedini oblik. Materiju čine fizička tijela, koja se sastoje od supstance, i fizička polja.

Sva su tijela izgra|ena od čestica. Ovdje govorimo o elementarnim česticama – atomima. Tek su moderna istraživanja pokazala da se svijet ne sastoji samo od atoma, već od manjih čestica: protona, elektrona, neutrona. Osnovno svojstvo materije je kretanje. Kretanje je način postojanja materije. U svemiruse kreću vasionska tijela, zvijezde oko centra galaksija, planete oko Sunca. Na Zemlji ništa ne miruje: kreće se voda u prirodi i prelazi iz jed nog oblika u drugi, kreću se živa bića, hrana cirkuliše kroz organizam, kreću se molekuli u tvarima, elektroni u atomima. Tijela se, dakle, kreću i stalno mijenjaju svoj položaj u prostoru i vremenu. Na tijelima se javljaju promjene koje se nazivaju fizičke promjene. Fizička promjena znači da nešto mijenja svoje fizičke osobine. Imamo i drugih vrsta promjena koje se zovu hemijske promjene.