16.6 C
Sarajevo
Ponedjeljak, 27 Septembra, 2021
Kako su kroz historiju ljudi pokušavali mjeriti fizikalne veličine i koje su mjerne jedinice i instrumente za mjerenje koristili. Razvojem saobraćaja došlo je do povezanosti među državama. Tako se pojavila potreba za uvođenjem istih mjernih jedinica u cijelom svijetu radi...
U prirodi rijetko susrećemo ravnomjerno kretanje. Obično tijela u toku svog kretanja mijenjaju brzinu kretanja. Prije početka kretanja brzina automobila je nula. U početku kretanja ta se brzina povećava. Kada se približava cilju automobil smanjuje brzinu i na kraju se...
Mehanika je dio fizike koji se bavi proučavanjem mehaničkog kretanja tijela i njihovog međusobnog djelovanja. Za proučavanje svakog mehaničog kretanja neop-hodno je odrediti položaj tijela u prostoru. O položaju tijela u prostoru možemo govoriti samo ako imamo u vidu...
Prirodu je čovjek proučavao od davnina. Do nekih važnih otkrića u fizici došlo se teoretskim putem. S druge strane neka otkrića su proizišla iz eksperimenta. Do nekih otkrića se došlo slučajno, običnim posmatranjem. Ona su kasnije morala biti teoretski...
Ljeti, kada je vruće, u čašu sa sokom stavljamo kockice leda, kupamo se u moru, jezeru ili rijeci, dok zimi pravimo tople napitke i pri tome vidimo kako voda iz lonca isparava.   Voda, (mada i druge tvari) se može naći...
Površina Površina je izvedena fizikalna veličina koja se dobija množenjem dužine i širine. Prije računanja površine moramo mjeriti dužinu i širinu kod pravougaonika. Ako je u pitanju kvadrat, dovoljno je da izmjerimo samo jednu njegovu stranicu a. Površinu računamo po formuli: U...
Od čega se sastoji svako fizičko tijelo? Svako tijelo je građeno od jedne ili više različitih supstanci; supstanca je u osnovi građe svih tijela. Šta bi se desilo kada bi tu supstancu usitnjavali da bi vidjeli do kojeg najsitnijeg dijela...
Ako svakoj veličini izaberemo po jednu mjernu jedinicu dobićemo sistem mjernih jedinica. Danas imamo jedinstven Međunarodni sistem gdje je za svaku veličinu tačno definisana određena mjerna jedinica. Ovaj sistem zove se sistem international ili skraćeno SI. Međunarodni sistem mjera tačno je propisao kako...
Temperatura tijela Tijela karakterišu odre|ena toplotna stanja. Neka tijela su slabije, a neka jače zagrijana. Od stepena zagrijanosti zavise i druge osobine tijela. Temperatura je fizikalna veličina koja karakteriše stepen zagrijanosti nekog tijela. Zagrijavanjem se tijelima povećava temperatura, najčešće i...
Primjer: jedan kilometar je hiljadu (1000) puta veći od jednog metra, dok je jedan kilogram hiljadu (1000) puta veći od grama. Metar je 10 puta veći od decimetra, 100 puta od centimetra, a 1000 puta veći od milimetra. Kad pretvaramo metre...